Inici

European School Summer Camp 2021 in Georgia

Youth Agency of Georgia Opens the Call for the fourth cohort of European School Summer Camp 2021 in Georgia, for 14-18 years old school students, from Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine and EU countries. All activities among the project are aiming at highlighting European civil values and foster cooperation, multi-cultural  understanding and tolerance among young people in the EU and Eastern Partnership countries.

L'Agència Juvenil de Geòrgia obre la convocatòria per a la quarta cohort del campament d'estiu europeu escolar 2021 a
Geòrgia, per a estudiants de 14-18 anys d'edat, procedents d'Armènia, Azerbaidjan,
Bielorússia, Geòrgia, la República de
Moldàvia i Ucraïna i països de la UE. Totes les activitats del projecte tenen com a objectiu ressaltar els valors civils europeus i fomentar la
cooperació, la comprensió multicultural i la tolerància entre els joves de la UE i els països de l'Europa oriental.